×
Din varukorg
Produkter
Varukorgen är tom.
Fyll din varukorg med fantastiska varor
Handla nubdfg
0,00 kr
0,00 kr
Fortsätt handla

100% Online

Intyg efter kurs

Kopplad till ID06

Risker med lyftanordningar. Vad säger regelverket kring lyftredskap och liftutbildning?

Väldigt många använder dagligen lyftredskap och lyftanordningar, ändå sker det ca 500 olyckor per år. Dem flesta gånger beror det på felhantering av last eller redskap, när mobila arbetsplattformar sätts upp eller vid personlyft. Därför finns det flera föreskrifter som påverkar lyftarbetet på ett eller annat sätt. Nedan går vi igenom några och förklarar hur reglerna hänger ihop.

Innan liften används finns det några punkter man bör ha koll på som användare och arbetsgivare.

Användaren måste vara bekant med arbetat samt ha certifikat på att han/hon har kunskaper för säker användning. Därför är det viktigt med en bra liftutbildning. En bra sak att kolla upp är om liftutbildaren är registrerad hos Liftutbildningsrådet (LUR). LUR är ett styrande organ för liftutbildningars upplägg och kvalité. Här kontrolleras utbildningsleverantörens standard och innehåll.
Liftutbildningen gäller i 5 år och ska därefter repeteras i syfte till att hålla rätt kunskapsnivån.

Arbetsgivaren är ansvarig och ska se till att den eller de anställda har rätt förutsättningar för att utföra de olika jobben i verksamheten. Dem ska även fått en maskinintroduktion innan arbete med ny liftmodell påbörjas. Den som ska använda liften bör ha fyllt 18 år och ska inne ha ett traktorkort eller ett AM-körkort. En lyftanordning ska vara väl underhållen och säker att använda. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lyftanordningen uppfyller kraven i lagstiftningen och att den är i gott skick. Det är förbjudet att använda lyftanordningen när den är i dåligt skick eller om det finns skador på den. Något som också viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna när du använder lyftanordningen. Detta innebär att du ska vara uppmärksam på omgivningen och att du inte får försöka överbelasta lyftanordningen

Skulle någon följa med i korgen och så finns det undantag med en ”snabbkurs” för att hantera liften och få ner den till markläge. Men det är fortfarande arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma omfattningen av den utbildning som krävs för att säkert utföra ett arbete.

Köra lift under kallare väderförhållande

Något att hålla koll på under kallare väder är batteriet till liften. Det är därför viktigt att planera jobbet och ha med i riskanalysen. Batteriets kapacitet minskar och användningstiden blir mycket kortare.

Något mer du bör tänka på är själva hydrauloljan. Den blir nämligen seg och kall därför är det viktigt att få den varm så fort som möjligt. Något som är bra att göra direkt är att utföra så kallad topplyft. Du kör då liften till toppläget och ser till att den går ut till max. Detta görs för att hydrauloljan till liften kommer upp i arbetstemperatur. Även stödbenet kan vara en fara under kalla förhållanden. Vid intensiva vibrationer kan det uppstå värme och smälte isen och stödbenet kan därför sjunka. Även om du har plattor under stödbenet så kan dessa hamna under all snö/is och komma ur sitt läge.

Se till att lyftanordningarna är väl underhållna. Det är viktigt att lyftanordningarna är i gott skick och att eventuella skador repareras snarast möjligt. Det är också viktigt att se till att lyftanordningarna har regelbundna tekniska undersökningar och att all dokumentation är uppdaterad. Var extra försiktig när du använder lyftanordningar på platser som är isbelagda eller snötäckta. Det kan vara lätt att halka eller glida på isen, så var försiktig när du använder lyftanordningar på dessa platser. Var noga med att rengöra lyftanordningarna regelbundet. Snö och is kan tränga in i lyftanordningarna och orsaka skador. Se till att lyftanordningarna rengörs regelbundet och att all snö och is tas bort från dörrarna och andra delar av lyftanordningen.

Var extra uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna när du använder lyftanordningar under vintern. Se till att du har rätt utbildning och att du följer alla säkerhetsföreskrifter när du använder lyftanordningarna 

Risker med lyftanordningar

Innan lyftanordningar och lyftredskap används ska en ordentlig riskbedömning göras. Därför är det bra om arbetstagare medverkar då det är lättare att komma till hållbara lösningar och förebygga eventuella olyckor. Det är viktigt att se till att lyftanordningarna är placerade på en säker plats, så att de inte kan orsaka olyckor eller skador på personer eller föremål. Lyftanordningarna bör placeras på en lämplig plats så att de är lätta att nå och använda. Se till att lyftanordningarna är placerade på en plats som kan bära den belastning som lyftanordningarna kommer att utsättas för. Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme för lyftanordningarna, så att de kan användas på ett säkert sätt utan att det finns hinder i närheten.

Sker en olycka ska det därför anmälas till Arbetsmiljöverket. Nedan kommer några moment där olyckor oftast sker och därför väldigt viktigt att vara vaksam vid dessa:

 • vid uppställning av mobila maskiner, vid dåliga markförhållanden finns t.ex. risk för vältning
 • vid personlyft
 • vid koppling och styrning av last
 • då personer vistas i lyftanordningars riskområden
 • då lyftanordningars arbetsområden sammanfaller och vid samlyft
 • då olämplig lyftanordning eller lyftredskap valts för arbetet 
 • vid bristfälligt underhåll

Lyftanordningar med CE-märkning

Innan lyftanordningar och lyftredskap släpps ut på marknaden ska dem vara CE-märkta. Dessa ska vara lättlästa och väl synliga.

CE-märkning av lyftanordningar innebär att lyftanordningen har genomgått en teknisk kontroll och att den uppfyller viktiga krav på säkerhet, hälsa och miljö. CE-märkningen garanterar att lyftanordningen är säker att använda och att den uppfyller de gemensamma kraven i EU:s direktiv för lyftanordningar. Kraven för lyftanordningar och lyftredskap är AFS2008:3. Detta gäller inom hela EU och riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer. Även den som tillverkar lyftredskap för eget bruk hamnar i denna kategori.

Det finns även anordningar som ska besiktas på rätt sätt. Det kan vara svårt att veta vilka anordningar som ska besiktas och hur ofta. Detta står i föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:06)

Myndigheten Swedac är dem som godkänner besiktning av lyftanordning.

Här är några allmänna riktlinjer för hur man besiktar lyftanordningar:

 1. Innan du besiktar en lyftanordning, bör du först se till att du har tillgång till all relevant information om lyftanordningen, såsom manualer, scheman för underhåll och reparationer, och annan dokumentation.
 2. Börja med att undersöka lyftanordningen visuellt. Kontrollera att alla delar ser ut att vara i gott skick och att det inte finns några synliga skador eller andra problem.
 3. Testa lyftanordningen genom att köra den enligt bruksanvisningen. Kontrollera att alla komponenter fungerar som de ska, såsom rörelsehastigheter, säkerhetsanordningar och signaler.
 4. Utför en teknisk undersökning av lyftanordningen. Detta innebär att du kontrollerar olika komponenter och system på lyftanordningen, såsom hydrauliska system, elektriska system och mekaniska delar.
 5. Utför en funktionstest av lyftanordningen. Detta innebär att du testar olika funktioner på lyftanordningen, såsom upp- och nedfärd, öppning och stängning av dörrar, och säkerhetsanordningar.
 6. Spara all dokumentation som du samlar in under besiktningen. Detta inkluderar alla rapporter, testresultat och annan dokumentation som du har samlat in.

Det är viktigt att du följer alla gällande lagar och föreskrifter när du besiktar en lyftanordning samt den kompetens och utbildning som krävs för att besikta lyftanordningar på ett korrekt sätt.

 

Säkerhetsutrustning under arbete

Det finns viss utrustning som kan användas för att öka säkerheten för lyftanordningar, inklusive personbilar som används som lyftplattformar. Dessa kan inkludera:

 1. Det är viktigt att alla passagerare i en lyftanordning har på sig säkerhetsbälten under färden.
 2. En GPS-enhet kan hjälpa till att hålla reda på var en lyftanordning befinner sig och kan också användas för att hitta den om den blir stulen.
 3. En kamera kan användas för att spela in färden och kan hjälpa till att dokumentera olyckor eller andra händelser.
 4. Förstärkt chassi: Ett förstärkt chassi kan hjälpa till att skydda föraren och passagerarna i händelse av en olycka.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa säkerhetsåtgärder inte ersätter viktigheten av att följa säkerhetsbestämmelserna och trafiklagarna. Förare av lyftanordningar bör också följa rutinerna för underhåll och inspektion för att säkerställa att deras fordon är väl underhållna och säkra att använda.

Varukorg
Rulla till toppen