×
Din varukorg
Produkter
Varukorgen är tom.
Fyll din varukorg med fantastiska varor
Handla nubdfg
0,00 kr
0,00 kr
Fortsätt handla

100% Online

Intyg efter kurs

Kopplad till ID06

Säkerhet vid elarbete

Säkerhet vid elarbeten

Att arbeta med elektricitet är en viktig och stundtals farlig uppgift som kräver noggrannhet, kunskap och rätt förutsättningar Elektricitet kan orsaka allvarliga skador eller till och med dödsfall om den inte hanteras korrekt. Det här blogginlägget syftar till att belysa de viktigaste aspekterna av säkerhet vid elarbeten, så att du kan utföra dessa uppgifter på ett säkert och effektivt sätt.

Förstå grundläggande elsäkerhet

Innan du påbörjar något elarbete är det viktigt att du har en grundläggande förståelse för elektricitet och elsäkerhet. Här är några grundprinciper att anamma vid arbete med el.

 • Arbeta inte med elarbeten om du inte har rätt utbildning
 • Stäng alltid av strömmen innan du börjar arbeta och se till att strömmen är avstängd vid huvudbrytaren.
 • Kontrollera att det är spänningslöst och använd en spänningsprovare för att säkerställa att ingen ström är närvarande innan du börjar arbeta.

Utbildningskrav för att arbeta med el

Att arbeta med el är en uppgift som kräver gedigen kunskap och färdigheter. För att säkerställa att elarbeten utförs på ett säkert och effektivt sätt, finns det specifika utbildningskrav som måste uppfyllas. Dessa krav varierar beroende på var du befinner dig och vilken typ av elarbete du planerar att utföra. Här går vi igenom de utbildningskrav som gäller i Sverige och varför de är så viktiga.

Grundläggande utbildning

För att kunna arbeta med el på ett säkert sätt krävs grundläggande utbildning inom el. I Sverige erbjuds flera utbildningsvägar som leder till kompetens inom elinstallation och underhåll:

 • Gymnasieutbildning: En vanlig väg är att gå el- och energiprogrammet på gymnasiet, vilket ger en grundläggande utbildning inom elteknik. Här lär sig eleverna om elektriska system, säkerhet och praktiska färdigheter.
 • Yrkesutbildningar: För vuxna som vill omskola sig finns det yrkesutbildningar som erbjuder liknande kurser som gymnasieprogrammet. Dessa utbildningar är ofta mer intensiva och fokuserar på praktisk tillämpning.

  Certifiering och licensiering

Efter grundutbildningen krävs ytterligare certifiering och licensiering för att få utföra vissa typer av elarbeten. I Sverige är Elsäkerhetsverket den myndighet som reglerar dessa krav.

 • ECY-certifikat: Efter fullgjord utbildning och praktik kan du ansöka om ett ECY-certifikat, som visar att du har den kompetens som krävs för att arbeta som elektriker. För att få ECY måste du har utfört en godkänt elutbildning och även haft praktik
 • Auktorisation: För att få utföra installationsarbete på egen hand krävs en auktorisation. Det finns olika nivåer av auktorisation beroende på vilken typ av arbete du ska utföra. Exempel på auktorisationer är ”Auktorisation AL” för lågspänning och ”Auktorisation AB” för både låg- och högspänning.
 • Lärlingstid: En viktig del av utbildningen är lärlingstiden, där den blivande elektrikern arbetar under överinseende av en erfaren yrkesman. Under denna tid får lärlingen praktisk erfarenhet och tillämpar sina teoretiska kunskaper.
 • Praktikplatser: Många utbildningsprogram erbjuder praktikplatser som en del av utbildningen, vilket ger studenterna möjlighet att arbeta i verkliga miljöer och lära sig av erfarna elektriker.

 

Vidareutbildning och specialisering

El och teknik är ständigt utvecklande områden, vilket innebär att kontinuerlig fortbildning är nödvändig. Många elektriker väljer att specialisera sig inom specifika områden för att öka sin kompetens och anställningsbarhet:

 • Särskilda kurser och certifikat: Det finns många kurser som fokuserar på specialområden som elbilsladdning, solceller, automation och smarta hem. Att ta dessa kurser kan ge extra certifikat som visar på specialkompetens. Det finns även kurser som Elsäkerhet vid arbete som ska förnyas kontinuerligt för att arbete säkert.
 • Högre utbildning: För de som vill avancera ytterligare i sin karriär, kan högskole- och universitetsutbildningar inom elektroteknik och relaterade områden vara ett alternativ. Detta kan leda till roller som elingenjör eller projektledare inom elteknik.

Elektricitet är ett område som ständigt utvecklas med nya teknologier och säkerhetsföreskrifter. Därför är det viktigt att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper:

 • Regelbundna kurser och seminarier: Elektriker bör delta i regelbundna kurser och seminarier för att hålla sig uppdaterade med de senaste reglerna och teknologierna.
 • Certifikatförnyelse: Vissa certifikat och licenser kan kräva regelbunden förnyelse genom ytterligare utbildning och prov för att säkerställa att elektrikern håller sig uppdaterad.

 

Använd rätt utrustning och verktyg

Att använda rätt utrustning och verktyg är avgörande för att säkerställa din säkerhet när du arbetar med el. Här är några viktiga verktyg och utrustningar:

 • Använd Isolerade verktyg, då dessa verktyg är designade för att skydda dig mot elektriska stötar.
 • Använd personlig skyddsutrustning (PPE), detta inkluderar skyddshandskar, skyddsglasögon och ibland hjälmar, beroende på arbetsmiljön.
 • Spänningsprovare och multimeter är livsviktig för att kontrollera spänning och säkerställa att det är strömlös innan du börjar arbeta.

Följ säkerhetsföreskrifterna

Varje land har sina egna säkerhetsföreskrifter och standarder för elarbeten. I Sverige är det Elsäkerhetsverket som ansvarar för dessa regler. Några grundläggande regler inkluderar:

 • Utbildning och certifiering– Se till att du har rätt utbildning och certifiering för de elarbeten du utför.
 • Använd rätt material. Säkerställ att alla komponenter och material uppfyller gällande säkerhetsstandarder.
 • Följ arbetsplatsens regler: Varje arbetsplats kan ha specifika säkerhetsregler som måste följas och kontrolleras.

Riskbedömning

Innan du påbörjar något arbete, gör en riskbedömning för att identifiera potentiella faror och planera hur du ska hantera dem. Här är några steg att följa:

 • Notera alla potentiella faror, som blottade ledningar eller fuktiga arbetsmiljöer.
 • Utvärdera risker och gör en analys hur allvarliga riskerna är och hur sannolikt det är att de inträffar.
 • Vidta åtgärder, planera och genomför åtgärder för att eliminera eller minska riskerna, såsom att använda skyddsutrustning eller avstänga strömmen.

 

Varukorg
Rulla till toppen